PARODŲ DATOS 2017 – 2018 M.

2015-04-23
378

Siekdami toliau tobulinti parodų organizavimą, ir ieškodami geriausio jų rengimo laiko tiek dalyviams, tiek lankytojams, patvirtinome tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi…“  bei miško, medžioklės ir aplinkos parodos „Sprendimų ratas“ organizavimo grafiką 2017–2018 metams:

2017 m.:

  • „Sprendimų ratas 2017“ spalio 5-7 d.

2018 m.:

  •  „Ką pasėsi… 2018“ kovo 22–24 d. (Velykos balandžio 1 d.);
  • „Sprendimų ratas 2018“ spalio 4-6 d.

 

 

 

 

 

Comments

Stitches 2016-07-20

Thanks for the inhitsg. It brings light into the dark!


Comment


Faculties