PARODŲ DATOS 2018-2019 M.

2015-04-23
773

Siekdami toliau tobulinti parodų organizavimą, ir ieškodami geriausio jų rengimo laiko tiek dalyviams, tiek lankytojams, patvirtinome tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi…“  bei miško, medžioklės ir gyvulininkystės technologjų parodos „Sprendimų ratas“ organizavimo grafiką 2018 – 2019 metams:

2018 m.:

  • „Sprendimų ratas 2018“ rugsėjo 27-29 d.

2019 m.:

  •  „Ką pasėsi… 2019“ balandžio 4-6 d.

 

 

 

 

 

Comments

Stitches 2016-07-20

Thanks for the inhitsg. It brings light into the dark!


Comment


Faculties