Kaimo regioninės plėtros centras

 

Teikiame paslaugas regionuose veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms:

  • Projektų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimo konsultavimas;
  • Mokymai;
  • Sociologinių tyrimų vykdymas ir studijų rengimas;
  • Verslo planų rengimas (tradiciniam ir socialiniam verslui).

Dalyvavimas įgyvendinant LEADER programą

  • Kaimo regioninės plėtros centras (KRPC) nuo 2004 m. aktyviai dalyvauja įgyvendinant LEADER programą. Teikiame mokymų, konsultavimo, tyrimų ir studijų rengimo, vietos projektų vertinimo paslaugas vietos veiklos grupėms, kaimo bendruomenėms ir kitoms NVO. Daugiau nei penktadaliui šalies VVG padėjome parengti vietos plėtros strategijas. Dalyvaujame darbo grupių, sukurtų prie LR Žemės ūkio ministerijos, veikloje, teikiame pastabas ir pasiūlymus rengiamiems LEADER programos įgyvendinimą reglamentuojantiems dokumentams.

Projektinė veikla

  • Esame parengę ir įgyvendinę keliasdešimt projektų, skirtų viešiesiems poreikiams (įgyvendinant projektus išleista metodinė medžiaga, suorganizuoti mokymai, atlikti tyrimai ir studijos, suorganizuoti viešieji renginiai).

Įgyvendintos viešosios iniciatyvos:

  • Studentų savanorystės šventė „Tu gali“;
  • Sveikatingumo mugė „Būk sveikas“;
  • Ekspozicija „Socialinis verslas“ parodoje „Sprendimų ratas 2016“;
  • Žirgų varžybos „LR Prezidento taurės konkūras“.

Mūsų klientai.

 

Kontaktai:

Rimantas Čiūtas, KRPC vadovas, tel. 8 686 57 699;

Rita Petlickaitė, kaimo plėtros mokslo programų vadybininkė, tel. 8 685 28 646;

Eugenija Vasylienė, kaimo plėtros mokymo projektų vadybininkė, tel. 8 687 82276.

Susisiekti su mumis taip pat galite telefonu (8 37) 75 23 16 ar elektroniniu paštu mtp1@asu.lt