Naujų technologijų centras

Naujų technologijų centras sistemina ir kaupia ASU ir kitose mokslo institucijose atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus ir numato jų panaudojimo kryptis.

NTC vadovas doc. dr. Vytautas Liakas

Tel. (8-37) 75 22 25
El.paštas vytautas@liakas.lt